Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Zbrodnia Zabójstwa art. 148 kk

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Stanisława Korzeniewskiego oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności związanych z obroną konieczną art. 25 kk, zbrodnią zabójstwa art. 148 kk oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci art. 155 kk.

Zbrodnia zabójstwa – zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w art. 118 § 1 kk i art. 118 a § 1 kk oraz art. 123 kodeksu karnego. Dobrem prawnym stanowiącym przedmiot ochrony zagrożonej przestępstwem zabójstwa jest życie człowieka. Skutek należący do istoty zbrodni zabójstwa nie musi być natychmiastowym następstwem zachowania sprawcy, wystarczy istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami.

Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa nie jest warunkiem koniecznym do przypisania oskarżonemu przestępstwa zabójstwa albowiem fakt śmierci może zostać ustalony także w oparciu o inne dowody. W związku z tym, że kara za zabójstwo często orzekana jest w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności istotna jest skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata karnistę z doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych z obroną osób oskarżonych o zabójstwo, w tym także o nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na każdym etapie postępowania karnego, od wszczęcia postępowania przygotowawczego do obrony przed Sądem I instancji i Sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Ponadto prowadzimy sprawy karne dotyczące także innych przestępstw w szczególności specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzeniu trudnych oraz skomplikowanych spraw karnych wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Z naszych usług korzystają osoby oskarżone w procesach karnych o następujące przestępstwa: zabójstwo art. 148 kodeksu karnego, bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kk, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, zgwałcenie, gwałt art.197 kk, naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść art. 222 kk i art. 223 kodeksu karnego, łapownictwo bierne i czynne oraz korupcja bierna i czynna art. 228 kk i art. 229 kk, płatna protekcja art. 230 kk, uprowadzenie, wzięcie zakładnika art. 252 kodeksu karnego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież szczególnie zuchwała art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, rozbój art. 280 kk, kradzież rozbójnicza art. 281 kk i wymuszenie rozbójnicze art. 282 kodeksu karnego, przywłaszczenie art. 284 kk, oszustwo art. 286 kk, zabór lub kradzież pojazdu art. 289 kk, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno-skarbowym.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także pomoc prawną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w przypadku naruszenia praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.