Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Zbrodnie / Zbrodnia Zabójstwa

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokata Stanisława Korzeniewskiego oferuje pomoc prawną w sprawach karnych, w szczególności związanych z obroną konieczną art. 25 kk, zbrodnią zabójstwa art. 148 kk oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci art. 155 kk.

Zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w art. 118 § 1 kk i art. 118 a § 1 kk oraz art. 123 kodeksu karnego. Dobrem prawnym stanowiącym przedmiot ochrony zagrożonej przestępstwem zabójstwa jest życie człowieka. Skutek należący do istoty zbrodni zabójstwa nie musi być natychmiastowym następstwem zachowania sprawcy, wystarczy istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami.

Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa nie jest warunkiem koniecznym do przypisania oskarżonemu przestępstwa zabójstwa albowiem fakt śmierci może zostać ustalony także w oparciu o inne dowody. W związku z tym, że kara za zabójstwo często orzekana jest w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności istotna jest skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata karnistę z doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych z obroną osób oskarżonych o zabójstwo, w tym także o nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na każdym etapie postępowania karnego, od wszczęcia postępowania przygotowawczego do obrony przed Sądem I instancji i Sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Ponadto prowadzimy sprawy karne dotyczące:

  • przestępstw zabójstwa, przestępstw przeciwko życiu i mieniu w tym przestępstw karnych gospodarczych i karno-skarbowych,
  • przestępstw związanych z obrotem i przemytem narkotyków,
  • przestępstw komunikacyjnych i wypadków drogowych pod wpływem alkoholu lub narkotyków ze skutkiem śmiertelnym,
  • ekstradycji osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie europejskiego nakazu aresztowania,
  • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub skazanie.

Prowadzimy sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub ułaskawienia.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy także pomoc prawną przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu – Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w przypadku naruszenia praw podstawowych zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Zobacz również – sprawykarne-adwokat.pl