Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Sprawy Karne Skarbowe

Sprawy karne skarbowe – adwokat ds. podatkowych związanych z szeroko rozumianym prawem podatkowym, w tym podatkiem VAT.
Sprawy karno-skarbowe są jedną z dziedzin prawa karnego dotyczącego, w szczególności wyłudzenia podatku VAT oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami karno-skarbowymi oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Zajmujemy się również sprawami ekstradycji do USA dotyczącej odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe lub podatkowe income tax.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i vatowskie”
  • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Prawnik podatkowy – Kontakt

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

  • prania brudnych pieniędzy
  • wyłudzenia podatku VAT  , karuzele podatkowe VATowskie
  • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
  • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi.
  • sprawy karne gospodarcze