Adwokat

Sprawy karne skarbowe adwokat ds. podatkowych związanych z szeroko rozumianym prawem podatkowym, w tym podatkiem VAT. Sprawy karno-skarbowe są dziedziną prawa karnego dotyczącego, w szczególności przestępstw i oszustw podatkowych polegających na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnionym w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości oraz wyłudzenia zwrotu podatku VAT i tzw. Karuzele VAT-owskie oraz przestępstwa związane z praniem brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego. Przestępstwa karno-skarbowe i podatkowe mogą polegać także w szczególności na wyłudzeniu podatków oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami karno-skarbowymi oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty w sprawach podatkowych dotyczących obrony osób oskarżonych o wyłudzenie podatku VAT i udział w zorganizowanej grupie przestępczej związanej z tzw. karuzelami VAT-owskimi oraz osób oskarżonych o oszustwo finansowe art.297 kk i pranie brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego.

Sprawy karne skarbowe adwokat Warszawa – świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”
  • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

  • prania brudnych pieniędzy art. 299 kodeksu karnego
  • wyłudzenia podatku VAT  , karuzele podatkowe VAT-owskie
  • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
  • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi.
  • szeroko rozumiane sprawy karne gospodarcze w szczególności przestępstw łapownictwa menadżerskiego art.296a kodeksu karnego, oszustwo finansowe art.297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art.298 kk, pranie brudnych pieniędzy art.299 kk, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art.300 kodeksu karnego, pozorne bankructwo art.301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art.302 kk, nierzetelna dokumentacja art.303 kodeksu karnego, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe z art. 311 kodeksu karnego oraz inne przestępstwa z kodeksu karno-skarbowego polegającego na fałszowaniu znaków akcyzy i zmianie przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy.

Sprawy karne skarbowe adwokat warszawa – zajmujemy się również sprawami karnymi związanymi z ekstradycją do USA dotyczącą odpowiedzialności karnej za przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa podatkowe income tax oraz przestępstwa związane z fałszowaniem pieniędzy i papierów wartościowych.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe