Adwokat

Wyłudzanie podatku VAT karuzele VAT-owskie

Wyłudzanie podatku VAT kojarzone jest bardzo często z przestępczością zorganizowaną lub przestępczością gospodarczą obejmującą oszustwa kapitałowe, oszustwa ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji, wyłudzania podatku VAT, prania brudnych pieniędzy lub działania na szkodę Spółek lub Instytucji finansowych, konwersje finansowe i ukrywanie faktycznej działalności i źródeł dochodu. Przestępczość gospodarcza przyjmuje często zorganizowany charakter i wykorzystuje swoje nieformalne wpływy oraz powiązania przez co jest trudna do wykrycia i do udowodnienia.

Przestępstwo wyłudzenia podatku VAT polega w szczególności na zawyżeniu kwot podatku naliczonego w taki sposób, aby ich suma przekraczała kwotę podatku należnego. Zachowaniem takim będzie także zaniżenie kwoty podatku należnego, tak aby była ona niższa od kwoty podatku naliczonego lub wykazanie jako podatku do odliczenia takiego podatku naliczonego, który w danej sytuacji u tego podatnika nie podlegał odliczeniu.

Wyłudzanie podatku VAT karuzele VAT-owskie” – Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących obrony przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji, Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwach podatkowych w tym wyłudzenie podatku VAT i tzw. karuzele VAT-owskie.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

 • pranie brudnych pieniędzy money laundering art. 299 kodeksu karnego 
 • Udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego art.258 kk
 • bezpodstawnego zwrotu podatku VAT art. 76 kodeksu karno-skarbowego
 • wyłudzanie podatku VAT, karuzele podatkowe VAT-owskie art. 76 kodeks karny skarbowy
 • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich
 • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
 • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
 • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi
 • sprawy karne gospodarcze

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
 • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”
 • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe