Adwokat

Wyłudzanie podatku VAT karuzele VAT-owskie

Wyłudzanie podatku VAT kojarzone jest bardzo często z przestępczością zorganizowaną lub przestępczością gospodarczą obejmującą oszustwa kapitałowe, oszustwa ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji, wyłudzania podatku VAT, prania brudnych pieniędzy lub działania na szkodę Spółek lub Instytucji finansowych, konwersje finansowe i ukrywanie faktycznej działalności i źródeł dochodu. Przestępczość gospodarcza przyjmuje często zorganizowany charakter i wykorzystuje swoje nieformalne wpływy oraz powiązania przez co jest trudna do wykrycia i do udowodnienia.

Przestępstwo wyłudzenia podatku VAT polega w szczególności na zawyżeniu kwot podatku naliczonego w taki sposób, aby ich suma przekraczała kwotę podatku należnego. Zachowaniem takim będzie także zaniżenie kwoty podatku należnego, tak aby była ona niższa od kwoty podatku naliczonego lub wykazanie jako podatku do odliczenia takiego podatku naliczonego, który w danej sytuacji u tego podatnika nie podlegał odliczeniu.

Wyłudzanie podatku VAT karuzele VAT-owskie / karuzela podatkowa jest zaawansowanym schematem przestępczych transakcji wykorzystującą konstrukcję podatku VAT – podatku od wartości dodanej w celu uchylania się od zapłaty należnego podatku VAT lub zwrotu nienależnego podatku VAT poprzez stworzenie iluzji okrężnego ruchu / obrotu towarów pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w oparciu o karuzelę podatkową nie płacąc należnego podatku VAT lub wyłudzającą zwrot naliczonego podatku VAT.

KARUZELA VAT-owska odnosi się do transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy zaangażowanymi w oszustwo podatkowe przedsiębiorstwami lub fikcyjnymi podmiotami gospodarczymi stanowiącymi zorganizowaną przestępczość gospodarczą.
Procederem tym trudnią się wyspecjalizowane grupy przestępcze oraz zorganizowana przestępczość gospodarcza specjalizujące się w tym procederze.
Karuzela podatkowa oznacza pewien schemat działania zaangażowanych podmiotów w ten proceder działania pomiędzy, którymi krąży towar lub sama dokumentacja księgowa pozorując legalne transakcje, które faktycznie nie mają miejsca.
W większości przestępstw związanych z transakcjami karuzelowymi przygotowywana jest jedynie sama dokumentacja księgowa dokumentująca transakcje pomiędzy przedsiębiorcami, które faktycznie nie miały miejsca. A to oznacza, że w karuzelach podatkowych bardzo często wykorzystuje się samo krążenie towarów na papierze podczas gdy towaru w ogóle nie ma albo towar nie przemieszcza się pomiędzy podmiotami, a jedynie wystawiane są fikcyjne dokumenty transakcyjne i podatkowe na podstawie których dochodzi do wyłudzenia nienależnego podatku VAT.

Wyspecjalizowane i zorganizowane grupy przestępcze w tym zorganizowana przestępczość gospodarcza specjalizujące się w transakcjach karuzelowych i karuzelach VAT-owskich bardzo często prowadzą legalną działalność gospodarczą, w której towar faktycznie krąży w łańcuchu dostawców dla uwiarygodnienia przestępczego procederu ale zazwyczaj jest to towar o dużej wartości oraz niewielkich gabarytach i rozmiarach taki jak elektronika, elektroniczne moduły do drogich samochodów, telefony komórkowe i perfumy umożliwiające wykazywanie bardzo dużych obrotów i dużego zwrotu podatku VAT przy minimalnym nakładzie pracy i kosztów.

Wyłudzanie podatku VAT karuzele VAT-owskie” – Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących obrony przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji, Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstwach podatkowych w tym wyłudzenie podatku VAT i tzw. karuzele VAT-owskie.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

 • pranie brudnych pieniędzy money laundering art. 299 kodeksu karnego 
 • oszustwa podatkowe art. 56 kodeksu karno skarbowego
 • udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego art.258 kk
 • bezpodstawnego zwrotu podatku VAT art. 76 kodeksu karno-skarbowego
 • wyłudzanie podatku VAT, karuzele podatkowe VAT-owskie art. 76 kodeks karny skarbowy
 • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich
 • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
 • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
 • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi
 • sprawy karne gospodarcze
 • udziału w grupie przestępczej lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą w rozumieniu art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego 

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • postępowań karnych skarbowych oraz spraw karnych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
 • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”
 • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Wyłudzanie podatku VAT karuzele VAT-owskie oraz przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi obejmują swoim zakresem czyny zabronione kryminalizowane w art.310 k.k. fałszowanie pieniędzy, art.311 k.k. oszustwo kapitałowe, art.312 k.k. puszczenie w obieg podrobionych albo przerobionych pieniędzy, innych środków płatniczych albo dokumentu określonego w art.310 § 1 k.k. który sam otrzymał jako prawdziwy, art.313 k.k. fałszowanie urzędowego znaku wartościowego, art.314 k.k. fałszowanie znaku urzędowego, art.315 k.k. fałszowanie narzędzi pomiarowych lub probierczych.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe