Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Wyłudzenie Podatku VAT

Sprawy karne gospodarcze kojarzone są często z przestępczością „białych kołnierzyków” obejmującą oszustwa kapitałowe, ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji, wyłudzania podatku VAT, prania pieniędzy lub działania na szkodę Spółek lub Instytucji finansowych.

Przestępczość gospodarcza przyjmuje często zorganizowany charakter i wykorzystuje swoje nieformalne wpływy oraz powiązania przez co jest trudno wykrywalna.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących obrony przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji, Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich, Firm Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

 • prania brudnych pieniędzy
 • pranie pieniedzy money laundering art. 299 kk
 • bezpodstawnego zwrotu podatku VAT art. 76 kks
 • wyłudzanie podatku VAT, karuzele podatkowe VATowskie art. 76 kks
 • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich
 • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli
 • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
 • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi
 • sprawy karne gospodarcze

Zobacz również – sprawykarne-adwokat.pl

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
 • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i vatowskie”
 • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.