Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Wynagrodzenie

„Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów od prawa karnego” – doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza oraz wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach prowadzonych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Z usług naszej Kancelarii korzystają osoby poszukujące profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy. Wysokie standardy, doświadczenie oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta gwarantują precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.
Reprezentowaliśmy naszych Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i NSA oraz w skomplikowanych i precedensowych procesach karnych w szczególności dotyczących zorganizowanej przestępczości gospodarczej i spraw narkotykowych budzących zainteresowanie opinii publicznej oraz mediów. W sprawach karnych oprócz obrony osób oskarżonych o najcięższe zbrodnie świadczyliśmy pomoc prawną rodzinom osób pokrzywdzonych, występujących w procesie jako oskarżyciele posiłkowi dochodzący sprawiedliwości i należnego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy karnej w szczególności obrona oskarżonego w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kodeksu karnego, obrona oskarżonego w sprawie karnej związanej z posiadaniem, handlem lub przemytem narkotyków, w postępowaniu kasacyjnym związanym ze sporządzeniem i wniesieniem kasacji karnej do Sądu Najwyższego lub skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej do Sądu Najwyższego lub środka odwoławczego takiego jak apelacja karna w sprawach karnych lub apelacja w sprawach gospodarczych oraz w sprawach ekstradycji w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od trudności i zawiłości sprawy oraz stopnia skomplikowania i precedensowego charakteru sprawy.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Kancelarię Adwokacką dla każdej sprawy ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu czynników takich jak nakład pracy, stopień skomplikowania oraz czas trwania sprawy, miejsce świadczenia usługi oraz inne istotne elementy. O wysokości wynagrodzenia za poprowadzenie zleconej sprawy, w szczególności obronę w sprawie karnej lub w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu / narkotykach albo w postępowaniu apelacyjnym – apelacja karna, apelacja cywilna i apelacja gospodarcza oraz w postępowaniu kasacyjnym w sprawie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego klient informowany jest zawsze przed przystąpieniem przez Kancelarię do realizacji przyjętego zlecenia, po konsultacji prawnej podczas, której dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego przyjętej sprawy oraz szanse jej wygrania zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego zlecenia tj. przed podpisaniem umowy oraz pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony w sprawie karnej, zawsze informujemy klienta o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Kancelarię oraz ewentualnych dodatkowych kosztach mogących ewentualnie wystąpić w danej sprawie.

Honorarium Adwokata nie obejmuje wydatków oraz opłat sądowych ponoszonych bezpośrednio przez Klienta, jak również podatku VAT, który doliczany jest do uzgodnionego przez strony wynagrodzenia, które podawane jest w kwotach netto, do których następnie doliczany jest podatek VAT 23 % zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

WYNAGRODZENIE
– 
ryczałt,
– stawka godzinowa,
– wynagrodzenie za poszczególne czynności (tj. wizyty w Sądach lub Zakładach karnych oraz pomoc prawną podczas przesłuchania świadka lub oskarżonego),
– ryczałt za określone etapy postępowania lub czynności,
– stawka podstawowa oraz dodatkowe wynagrodzenie na zasadach success fee – premii uzależnionej od wyniku sprawy po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy rozliczenia z klientem.
– indywidualne uzgodnione wynagrodzenie, w szczególności wg. umowy z klientem.

Honorarium za poprowadzenie zleconej sprawy zawsze ustalane jest indywidualnie z klientem i uzależnione jest w szczególności od trudności i stopnia skomplikowania oraz przewidywanego czasu związanego z prowadzeniem przyjętej sprawy.

Konsultacje prawne podczas konsultacji prawnej dokonywana jest analiza stanu prawnego oraz ocena konkretnego problemu prawnego, z którym zgłasza się Klient, poprzez zaproponowanie praktycznych i możliwych w danej sytuacji rozwiązań oraz szans wygrania sprawy.
Z uwagi na doświadczenie i specyfikę Kancelarii oraz fakt osobistego zaangażowania w prowadzoną sprawę Klient otrzymuje precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Mając na uwadze specyfikę Kancelarii oraz naszą specjalizację obejmującą swoim zakresem prawo karne oraz skomplikowane sprawy karne oferujemy Państwu kompleksową obsługę i usługi prawne na najwyższym poziomie.

„zabójstwo, zgwałcenie, narkotyki Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów od prawa karnego”