Adwokat

Prawo karne Kancelaria Adwokacka od spraw karnych

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów, naszą specjalizacją jest prawo karne – doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza oraz wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach prowadzonych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym. Z usług naszej Kancelarii korzystają osoby poszukujące profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy. Wysokie standardy, doświadczenie oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta gwarantują precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.
Reprezentowaliśmy naszych Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i NSA oraz w skomplikowanych i precedensowych procesach karnych, w szczególności dotyczących zorganizowanej przestępczości gospodarczej i przestępstw narkotykowych budzących zainteresowanie opinii publicznej oraz mediów. W sprawach karnych oprócz obrony osób oskarżonych o najcięższe zbrodnie takie jak zabójstwo / morderstwo z art. 148 kodeksu karnego oraz zlecenia zabójstwa z art. 148a kk świadczymy pomoc prawną rodzinom osób pokrzywdzonych, występujących w procesie jako oskarżyciele posiłkowi dochodzący sprawiedliwości i należnego zadośćuczynienia finansowego za doznane krzywdy.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy karnej wiązanej z obroną oskarżonego w szczególności w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kodeksu karnego, w sprawie karnej związanej z posiadaniem narkotyków, handlem, obrotem i przemytem narkotyków oraz środków narkotycznych o podobnym działaniu wymienionych w artykułach od 53 do art. 68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii potocznie nazywaną „prawem narkotykowym”, w postępowaniu kasacyjnym związanym ze sporządzeniem i wniesieniem kasacji karnej do Sądu Najwyższego w sprawie o zabójstwo z art.148 kodeksu karnego, zlecenie zabójstwa z art.148a kk lub z art.197 kk zgwałcenie / gwałt albo skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej do Sądu Najwyższego lub środka odwoławczego takiego jak apelacja karna w sprawach karnych lub „sprawach narkotykowych” wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od trudności i zawiłości sprawy oraz stopnia skomplikowania i precedensowego charakteru sprawy.

Wysokość wynagrodzenia pobieranego przez Kancelarię Adwokacką dla każdej sprawy ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od wielu czynników takich jak nakład pracy, stopień skomplikowania oraz czas trwania sprawy, miejsce świadczenia usługi oraz inne istotne elementy. O wysokości wynagrodzenia za poprowadzenie zleconej sprawy, w szczególności obronę w sprawie karnej lub w sprawie wypadku drogowego albo w sprawach narkotykowych i w postępowaniu apelacyjnym – apelacja karna i apelacja gospodarcza oraz w postępowaniu kasacyjnym w sprawie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego klient informowany jest zawsze przed przystąpieniem przez Kancelarię do realizacji przyjętego zlecenia, po konsultacji prawnej, podczas, której dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego przyjętej sprawy oraz szanse jej wygrania zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego zlecenia tj. przed podpisaniem umowy oraz pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony w sprawie karnej, zawsze informujemy klienta o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Kancelarię oraz ewentualnych dodatkowych kosztach mogących wystąpić w danej sprawie.

Honorarium Adwokata nie obejmuje wydatków oraz opłat sądowych ponoszonych bezpośrednio przez Klienta, jak również dojazdów do Sądu znajdującego się poza Warszawą oraz podatku VAT, który doliczany jest do uzgodnionego przez strony wynagrodzenia, które podawane jest w kwotach netto, do których następnie doliczany jest podatek VAT 23 % zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

WYNAGRODZENIE
– 
ryczałt,
– stawka godzinowa,
– wynagrodzenie za poszczególne czynności (tj. wizyty w Sądach lub Zakładach karnych oraz pomoc prawną podczas przesłuchania świadka lub oskarżonego),
– ryczałt za określone etapy postępowania lub czynności,
– stawka podstawowa oraz dodatkowe wynagrodzenie na zasadach success fee – premii uzależnionej od wyniku sprawy po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy rozliczenia z klientem.
– indywidualne uzgodnione wynagrodzenie, w szczególności wg. umowy z klientem.

Honorarium za poprowadzenie zleconej sprawy zawsze ustalane jest indywidualnie z klientem i uzależnione jest w szczególności od trudności i stopnia skomplikowania oraz przewidywanego czasu związanego z prowadzeniem przyjętej sprawy.

Konsultacje prawne podczas konsultacji prawnej dokonywana jest analiza stanu prawnego oraz ocena konkretnego problemu prawnego, z którym zgłasza się Klient, poprzez zaproponowanie praktycznych i możliwych w danej sytuacji rozwiązań oraz szans wygrania sprawy.
Z uwagi na doświadczenie i specyfikę Kancelarii oraz fakt osobistego zaangażowania w prowadzoną sprawę Klient otrzymuje precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Mając na uwadze specyfikę Kancelarii oraz naszą specjalizację obejmującą swoim zakresem prawo karne oraz trudne i skomplikowane sprawy karne oferujemy Państwu kompleksową obsługę i usługi prawne na najwyższym poziomie.

Prawo karne Kancelaria Adwokacka od spraw karnych i prawa karnego Warszawa”- specjalizacja prawo karne materialne oraz prawo karne procesowe, prowadzimy obronę osób oskarżonych o przestępstwa karne zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności i dożywotniego pozbawienia wolności w szczególności zabójstwo / morderstwo art. 148 kodeksu karnego i zlecenie zabójstwa art. 148a k.k. gwałt art. 197 § 1 – § 5 k.k. przestępstwa pedofilii z art. 200 § 1-5 k.k. i art.200a § 1-2 k.k. tj. obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna z małoletnim poniżej 15 lat i zakazane nawiązywanie kontaktów z małoletnim poniżej 15 lat oraz sprawy narkotykowe dotyczące przestępstw narkotykowych tj. handel, przemyt i nielegalne posiadanie narkotyków art.53 – art.68 U.P.N. – Ustawa o Przeciwdziałaniu Narkomanii oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej art.65 k.k. w zw. z art.258 kodeksu karnego.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe