Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Wynagrodzenie

kasacja skarga kasacyjna kancelaria adwokacka warszawa mokotów 
Doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza oraz wysokie kwalifikacje merytoryczne to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach prowadzonych procesów sądowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i NSA. Z usług naszej Kancelarii korzystają osoby poszukujące profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy. Wysokie standardy, doświadczenie oraz zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klienta gwarantują precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta.
Reprezentowaliśmy naszych Klientów zarówno przed Sądem Najwyższym jak i NSA oraz w skomplikowanych i precedensowych procesach karnych, cywilnych i rozwodowych budzących zainteresowanie opinii publicznej oraz mediów.

Przy ustalaniu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w szczególności kasacja karna, skarga kasacyjna cywilna do Sądu Najwyższego lub SKARGA KASACYJNA do NSA lub środka odwoławczego takiego jak apelacja w sprawach cywilnych i apelacja w sprawach karnych w tym SPRAWY EKSTRADYCYJNE dotyczące EKSTRADYCJI do USA, ekstradycji z UK osób zatrzymanych lub tymczasowo aresztowanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – ENA lub tymczasowo aresztowanych w związku z zastosowaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania lub w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną, wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od zawiłości, stopnia skomplikowania i precedensowego charakteru sprawy.

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA pobieranego przez Kancelarię Adwokacką ustalona zostaje dla każdej sprawy indywidualnie i uzależniona jest od takich czynników jak nakład pracy, stopień skomplikowania oraz czas trwania sprawy, miejsce świadczenia usługi oraz inne istotne elementy. O wysokości wynagrodzenia za sporządzenie środka zaskarżenia, w szczególności apelacja karna, apelacja cywilna, skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, kasacja karna do Sądu Najwyższego Klient informowany jest zawsze przed przystąpieniem przez Kancelarię do realizacji przyjętego zlecenia, po konsultacji prawnej podczas, której dokonywana jest analiza stanu faktycznego i prawnego przyjętej sprawy oraz szanse jej wygrania. Przed przystąpieniem do realizacji przyjętego zlecenia (np. sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie karnej lub skagi kasacyjnej w sprawie cywilnej lub obrona oskarżonego w sprawach karnych dotyczących narkotyków, wypadków drogowych oraz innych przestępstw i zbrodni) zawsze informujemy Klienta o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Kancelarię za usługę prawną oraz ewentualnych dodatkowych kosztach.
Honorarium Adwokata NIE OBEJMUJE wydatków oraz opłat sądowych ponoszonych bezpośrednio przez Klienta, jak również podatku VAT, który doliczany jest do uzgodnionego przez Strony wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
– ryczałt,
– stawka godzinowa,
– wynagrodzenie za poszczególne czynności (tj. wizyty w Sądach lub Zakładach karnych oraz pomoc prawną podczas przesłuchania reprezentowanej osoby w charakterze świadka lub oskarżonego),
– ryczałt za określone etapy postępowania lub czynności,
– stawka podstawowa oraz dodatkowe wynagrodzenie na zasadach success fee (premii uzależnionej od wyniku sprawy),
– indywidualne uzgodnione wynagrodzenie, w szczególności wg. umowy z klientem.

Konsultacje prawne podczas konsultacji prawnej dokonywana jest analiza stanu prawnego oraz ocena konkretnego problemu prawnego, z którym zgłasza się Klient, poprzez zaproponowanie praktycznych i możliwych w danej sytuacji rozwiązań oraz szans wygrania sprawy.
Z uwagi na doświadczenie i specyfikę Kancelarii oraz fakt osobistego zaangażowania w każdą prowadzoną sprawę Klient otrzymuje precyzyjnie dobraną usługę do indywidualnych oczekiwań i potrzeb https://sprawykarne-adwokat.pl/sprawy-karne-kancelaria-adwokacka-warszawa-mokotow/

„Narkotyki Kasacja Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów”