Adwokat

Narkotyki przestępstwa narkotykowe, handel posiadanie, przemyt – narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.
Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w szczególności obrót narkotykami, przemyt narkotyków, przewóz, posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków stanowią coraz większy odsetek spraw rozpoznawanych przez Organy ścigania i Sądy.

W sprawach karnych dotyczących narkotyków bardzo często stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a to oznacza, że kontakt z adwokatem już na etapie postępowania przygotowawczego albo po zatrzymaniu podejrzanego jest uzasadniony.
Prawo karne oraz obrona osób oskarżonych o występki i przestępstwa karne obejmuje także swoim zakresem przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem narkotyków, handlem, obrotem i przemytem narkotyków i środków narkotycznych o podobnym działaniu określone w art.53 do art.68 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – U.P.N.

W „sprawach narkotykowych” potocznie nazywanych „prawem narkotykowym” – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii świadczymy pomoc prawną i obronę osobom oskarżonym o popełnienie czynów zabronionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności dotyczy to zarzutu z:
Art. 53 U.P.N. Nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie albo przerób narkotyków lub środków narkotycznych,
Art. 54 U.P.N. Przyrządy, naczynia do wytwarzania narkotyków i środków narkotycznych i przygotowania do wytwarzania narkotyków,
Art. 55 U.P.N. Nielegalny obrót międzynarodowy i wewnątrzwspólnotowy narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 56 U.P.N. Wprowadzenie do obrotu i uczestniczenie w obrocie narkotykami i środkami o działaniu narkotycznym,
Art. 57 U.P.N. Przygotowanie do handlu narkotykami, przemytu narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 58 U.P.N. Udzielanie oraz ułatwianie, umożliwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków i substancji narkotycznych,
Art. 59 U.P.N. Udzielanie oraz ułatwianie albo nakłanianie do użycia narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
Art. 60 U.P.N. Niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami i środkami narkotycznymi,
Art. 61 U.P.N. Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 62 U.P.N. Nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
Art. 62b U.P.N. Posiadanie nowych substancji psychoaktywnych,
Art. 63 U.P.N. Nielegalna uprawa i zbiór maku, konopii, koki,
Art. 64 U.P.N. Kradzież narkotyków w tym środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych, mleczka makowego i słomy makowej,
Art. 65 U.P.N. Nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
Art. 66 U.P.N. Nielegalny obrót prekursorami,
Art. 67 U.P.N. Naruszenie zasad ewidencji,
Art. 68 U.P.N. Nielegalna reklama lub promocja narkotyków i środków narkotycznych oraz środków odurzających i substancji psychotropowych.

Narkotyki przestępstwa narkotykowe handel posiadanie przemyt – Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego związanych z obroną osób oskarżonych o posiadanie narkotyków oraz o handel i wprowadzanie do obrotu narkotyków art.53-66 U.P.N oraz osobom skazanym za przestępstwa narkotykowe w postępowaniu wykonawczym związanym z przerwą w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem.
Naszą specjalizacją jest prawo karne, specjalizujemy się w obronie osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstwa narkotykowe w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w szczególności handel narkotykami i przemyt narkotyków oraz zorganizowana przestępczość gospodarcza z art.65 k.k. w zw. z art.258 k.k.

Jeśli Państwa dziecko zostało zatrzymane przez Organy ścigania za posiadanie narkotyków, to oznacza, że pilnie potrzebuje waszej pomocy, a to z kolei oznacza, że potrzebujecie Państwo pomocy skutecznego adwokata karnisty specjalizującego się w sprawach karnych narkotykowych, który udzieli fachowej pomocy prawnej Państwa dziecku, w tych trudnych chwilach.

Oferujemy Państwu obsługę prawną na najwyższym poziomie, nigdy się nie poddajemy i walczymy do samego końca, a z usług naszej Kancelarii korzystają osoby bardzo wymagające oczekujące profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej oraz maksymalnego zaangażowania i indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy.
Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe