Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Narkotyki / Przestępstwa Narkotykowe

Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.
Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w szczególności obrót narkotykami, przemyt narkotyków, przewóz, posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków stanowią coraz większy odsetek spraw rozpoznawanych przez Organy ścigania i Sądy.

W sprawach karnych dotyczących narkotyków bardzo często stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a to oznacza, że kontakt z adwokatem już na etapie postępowania przygotowawczego albo po zatrzymaniu podejrzanego jest uzasadniony.
Prawo karne oraz obrona osób oskarżonych o występki i przestępstwa karne obejmuje także swoim zakresem przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem narkotyków, handlem, obrotem i przemytem narkotyków i środków narkotycznych o podobnym działaniu określone w art.53 do art.66 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – U.P.N.

Narkotyki / Przestępstwa Narkotykowe – Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego związanych z obroną osób oskarżonych o posiadanie narkotyków oraz o handel i wprowadzanie do obrotu narkotyków art.53-66 U.P.N oraz osobom skazanym za przestępstwa narkotykowe w postępowaniu wykonawczym związanym z przerwą w wykonywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowym przedterminowym zwolnieniem.

Jeśli Państwa dziecko zostało zatrzymane przez Organy ścigania za posiadanie narkotyków, to oznacza, że pilnie potrzebuje waszej pomocy, a to z kolei oznacza, że potrzebujecie Państwo pomocy skutecznego adwokata karnisty specjalizującego się w sprawach karnych narkotykowych, który udzieli fachowej pomocy prawnej Państwa dziecku, w tych trudnych chwilach.