Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Narkotyki / Przestępstwa Narkotykowe

Posiadanie narkotyków to jedno z częściej występujących spraw karnych toczących się w naszym kraju.

Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani.

Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w szczególności obrót narkotykami, przemyt narkotyków, przewóz, posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków stanowią coraz większy odsetek spraw rozpoznawanych przez Organy ścigania i Sądy.

W sprawach karnych dotyczących narkotyków bardzo często stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a to oznacza, że kontakt z adwokatem jest konieczny.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego związanych z obroną osób oskarżonych o handel narkotykami, wprowadzanie do obrotu lub posiadanie narkotyków art. 53-66 U.P.N.

W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy adwokata karnisty, obrońcy w sprawach karnych poza godzinami pracy Kancelarii np. po zatrzymaniu za narkotyki.

Prowadzimy także sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem osób skazanych za przestępstwa narkotykowe oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Zobacz również naszego bloga – sprawykarne-adwokat.pl

SPRAWY KARNE ENA EKSTRADYCJA Adwokat Karnista Warszawa Mokotów – OBRONA oskarżonego w sprawach karnych, ZATRZYMANIE 24h, SPRAWY EKSTRADYCYJNE, w tym ENA – EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA, zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz odszkodowanie za niesłuszne skazanie, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA.