Adwokat

Sprawy karne gospodarcze wyłudzenie podatku VAT
Sprawy karne
gospodarcze dotyczą najczęściej kadry managerskiej i kojarzone są często z przestępczością „białych kołnierzyków” obejmującą swoim zakresem oszustwa kapitałowe, oszustwa ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów i dotacji, wyłudzenia zwrotu podatku VAT, prania brudnych pieniędzy lub działania na szkodę Spółek lub Instytucji finansowych.

Przestępstwa białych kołnierzyków obejmujące, w szczególności przestępstwa gospodarcze i sprawy karne gospodarcze obejmują swoim zakresem łapownictwo menadżerskie z art. 296a kodeksu karnego, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo z art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kodeksu karnego, nierzetelna dokumentacja art.303 kk, fałszowanie pieniędzy z art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz pozostałe przestępstwa karne określone w innych ustawach, w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej związane z podrabianiem markowych produktów oraz handlem „podróbkami” i podrabianym towarem, art.67 kodeksu karno skarbowego polegającego na fałszowaniu znaków akcyzy i art.73a kks zmiana przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy.
Przestępczość gospodarcza przyjmuje często formę zorganizowanej grupy przestępczej z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego i wykorzystuje swoje nieformalne wpływy oraz powiązania przez co jest trudno wykrywalna.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących obrony przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji, Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich, Firm Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

  • prania brudnych pieniędzy art. 299 kodeksu karnego
  • wyłudzenia podatku VAT, karuzele podatkowe VAT-owskie
  • oszustw kapitałowych oraz przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej
  • związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi.
  • sprawy karne gospodarcze związane z naruszeniem własności intelektualnej i przemysłowej, podrabianiem markowych produktów oraz handlu „podróbkami” i podrabianym towarem art. 305 prawa własności przemysłowej.

Sprawy karne gospodarcze wyłudzenie podatku VAT” – Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”
  • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.  

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe