Adwokat

Podatki wyłudzenie zwrotu podatku VAT, karuzele VAT-owskie” 
Podatki / Podatek VAT – w ramach prowadzanego przez Kancelarię Adwokacką działu związanego z podatkami VAT, CIT, PIT, PCC, AKCYZA proponujemy pomoc prawną w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku akcyzowego i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC oraz krypto-walut i podatku dochodowego z zysków z giełdy krypto walut.

Prowadzimy sprawy karno-skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych w tym kasacja do Sądu Najwyższego, skarga do WSA oraz skarga kasacyjna do NSA w sprawach podatkowych związanych z podatkiem VAT, CIT, PIT, PCC, AKCYZĄ oraz sprawy ekstradycyjne związane z ekstradycją do USA za przestępstwo federalne związane z unikaniem podatków tax evasion polegające na unikaniu podatków i nielegalnym uchylaniu się od płacenia podatków przez osoby fizyczne oraz prawne i może polegać w szczególności na przedstawianiu przez podatnika Organom podatkowym nieprawdziwego stanu faktycznego w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego i obejmuje nieuczciwe raportowanie podatkowe, takie jak deklarowanie dochodów, zysków lub zysków mniejszych niż kwoty faktycznie osiągnięte lub zawyżanie odliczeń.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z podatkami oferujemy naszym klientom pomoc prawną i profesjonalną obsługę prawną obejmującą prawo podatkowe oraz podatki VAT, CIT, PCC, PIT i AKCYZĘ, polegającą na indywidualnym podejściu do zaistniałego problemu prawnego w szczególności poprzez rozwiązanie zaistniałego problemu oraz zaproponowanie praktycznych rozwiązań, które jednocześnie nastawione są na bezpieczeństwo prawne i efektywność podatkową podatnika lub przedsiębiorcy w szczególności:
– porady, konsultacje prawne oraz opinie z zakresu prawa podatkowego, w szczególności dotyczących zaległości podatkowych związanych z niezapłaconym podatkiem dochodowym od osób prawnych lub błędnie wyliczonym podatkiem dochodowym CIT PIT albo podatkiem VAT,
– prowadzenie spraw sądowych w szczególności przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym WSA oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym NSA w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych związanych z podatkiem dochodowym oraz niezapłaconym, zaniżonym lub wyłudzonym podatkiem VAT tzw. przestępstwa VAT-owskie i karuzele VAT-owskie,
 ekstradycja podatkowa w sprawach dotyczących ekstradycji do USA za przestępstwa podatkowe i praniem brudnych pieniędzy,
 reprezentowanie podatników przed Sądami w szczególności przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w sprawach dotyczących przychodów z innych źródeł w tym w sprawach karno-skarbowych dotyczących przychodów wymienionych w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn zm.), o podatku dochodowym od osób fizycznych,
obsługa prawna podmiotów gospodarczych i firm w sprawach podatkowych i ich zobowiązań podatkowych,
 audyt prawny dokumentów pod kątem zgodności z prawem, optymalizacji i restrukturyzacji kosztów, zobowiązań podatkowych w tym dotyczących podatku dochodowego i podatku VAT, nieściągalnych wierzytelności oraz indywidualnych potrzeb Klienta,
doradztwo prawne i doradzanie w negocjacjach, w szczególności poprzez analizę planowanych przedsięwzięć gospodarczych, optymalizację zysków, kosztów i zobowiązań podatkowych,
 obsługa kredytu w szczególności negocjujemy umowy kredytu z Bankiem oraz wysokość oprocentowania, warunki spłaty kredytu, konwersję lub rolowanie kredytu,
– prawne zabezpieczanie transakcji, negocjowanie kontraktów i umów, umowy spłaty kredytu, umowy ubezpieczenia, umowy najmu nieruchomości umowy dzierżawy praw oraz umowy najmu powierzchni handlowych w centrach handlowych,
obsługa prawna statutowych Organów spółek, Rad Nadzorczych oraz Zarządu, oraz doradztwo dla ww. Organów w tym pomoc prawna przy podpisywaniu kontraktów i umów handlowych,
– optymalizacja podatkowa oraz kosztowa przeprowadzanych transakcji, przekształceń podmiotowych i prawnych oraz oddłużanie zadłużonych Spółek.
– restrukturyzacja kosztów lub zobowiązań podatkowych oraz innych danin publicznych, konwersja zadłużenia, zobowiązań lub przeterminowanych wierzytelności,
– skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,
– pomoc prawna w sprawach podatkowych dotyczących podatku dochodowego z zysków z handlu krypto-walutami oraz zysków z Giełdy krypto-walut,
podatki wyłudzenie zwrotu podatku VAT, karuzele VAT-owskie,
– obrona osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się praniem brudnych pieniędzy,
– sprawy karne dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
– sprawy karne dotyczące udziału w grupie przestępczej w rozumieniu art. 258 kodeksu karnego,
– sprawy karne gospodarcze związane z obroną osób oskarżonych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
– sprawy karne gospodarcze dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej i przestępstw narkotykowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii związane z handlem, obrotem i przemytem narkotyków i środków narkotycznych o podobnym działaniu określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
– sprawy karno-skarbowe dotyczące oszustw podatkowych z art. 56 § 1 i art. 56 § 2 kodeksu karno skarbowego,

Podatki wyłudzenie zwrotu podatku VAT, karuzele VAT-owskie – sprawy podatkowe w tym oszustwa podatkowe w rozumieniu art. 56 k.k.s. oraz przestępstwo wyłudzenia podatku VAT popełniane przez zorganizowaną przestępczość gospodarczą i zorganizowane grupy przestępcze.

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe