Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Wypadek Drogowy

Wypadek drogowy po alkoholu lub narkotykach ze skutkiem śmiertelnym z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kodeksu karnego.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu wypadki drogowe, przestępstwa komunikacyjne oraz przestępstwa drogowe, obejmujące swoim zakresem, w szczególności wypadek drogowy z art. 177 § 1 i § 2 kodeksu karnego, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków albo środka odurzającego z art. 178a kk, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z art. 180a kk oraz ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art. 178b kodeksu karnego oraz przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kodeksu karnego oraz prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę prawną adwokata karnisty specjalizującego się w prawie drogowym i zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną sprawcom wypadków drogowych jak i osobom poszkodowanym w następstwie wypadku drogowego lub katastrofy drogowej.

„Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów” zapewnia pomoc prawną adwokata specjalizującego się w prawie karnym i prawie drogowym osobom zatrzymanym za jazdę pod wpływem alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego podczas przesłuchania oraz w postępowaniu przygotowawczym i na wszystkich etapach postępowania sądowego oraz przed Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

W sprawach dotyczących wypadków drogowych lub przestępstw drogowych oraz katastrof drogowych, kolejowych i lotniczych reprezentujemy klientów przed Sądami wszystkich instancji:
Sąd Rejonowy sprawy karne w pierwszej instancji dotyczące w szczególności wypadków drogowych z art. 177 § 1 kodeksu karnego, prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków albo środka odurzającego z art. 178a kk, prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym z art. 180a kk, ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego z art. 178b kodeksu karnego, wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach z art. 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kodeksu karnego, prowadzenie auta / jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego.
Zażalenia na zatrzymanie prawa jazdy lub tymczasowe aresztowanie stosowane przy zarzucie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach.

Sąd Okręgowy postępowanie apelacyjne w sprawach wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym lub wypadów drogowych, w którym inna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu w następstwie prowadzenia pojazdu z nadmierną prędkością lub pod wpływem alkoholu albo narkotyków w szczególności w zakresie przestępstw z art. 177 § 1 i § 2 kodeksu karnego, art. 178a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub wpływem narkotyków, art. 180a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, art. 178b kk – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk – wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach oraz jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a § 1 i § 4 kodeksu karnego.

Sąd Najwyższy postępowanie kasacyjne – kasacja w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach 177 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk, wypadku drogowego w następstwie którego inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kodeksu karnego lub ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć z art. 177 § 1 i § 2 kodeksu karnego.