Wykonaj telefon Napisz e-mail

Kancelaria Adwokacka
Warszawa Mokotów

Profesjonalna Obsługa Prawna

Pranie Brudnych Pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy jest to przestępstwo określone w art. 299 § 1 kodeksu karnego, polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności.

Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania. W międzynarodowym procederze prania pieniędzy na dużą skalę wykorzystuje się skomplikowane mechanizmy i operacje finansowe.

W prawie międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy (eng. laundering money) określa się proces przy pomocy, którego dochody uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru ich źródła pochodzenia albo przepływu lub własności tych dochodów.

Pranie brudnych pieniędzy ma na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo udzielenia pomocy osobom, które biorą udział w takiej działalności, dla umożliwienia im uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania.

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach karnych związanych z przestępstwem prania brudnych pieniędzy.

Zobacz również nasz blog – sprawykarne-adwokat.pl

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i vatowskie”
  • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.