Adwokat

Pranie brudnych pieniędzy adwokat od prawa karnego
Pranie brudnych pieniędzy art. 299 § 1 kodeksu karnego jest to przestępstwo karne polegające na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej działalności. Najbardziej znaną metodą tego procederu jest zawyżanie przychodów z legalnej działalności, której dokładne rozmiary są trudne do skontrolowania. W międzynarodowym procederze prania pieniędzy na dużą skalę biorą udział zorganizowane grupy przestępcze wykorzystujące skomplikowane mechanizmy i operacje finansowe.

W prawie międzynarodowym praniem brudnych pieniędzy (eng. laundering money) określa się proces przy pomocy, którego dochody uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru ich źródła pochodzenia albo przepływu lub własności tych dochodów. Pranie brudnych pieniędzy ma na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajania nielegalnego pochodzenia tego mienia albo udzielenia pomocy osobom, które biorą udział w takiej działalności, dla umożliwienia im uniknięcia konsekwencji prawnych takiego działania.

Schemat struktury prania brudnych pieniędzy musi przejść co najmniej przez trzy etapy:
1. Lokata czyli zamiana gotówki na inne instrumenty finansowe.
2. Ukrycie faktu przeprowadzania omawianej operacji poprzez np. złożone transakcje i wydłużanie drogi, którą przechodzą te środki w celu zatarcia ich prawdziwego lub faktycznego źródła.
3. Legitymizacja / legalizowanie poprzez uzyskanie świadectwa legalnego pochodzenia tych środków.

Ściganie przestępstwa prania brudnych pieniędzy wynika z uregulowań prawnych krajowych w szczególności z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz prawa bankowego tj. art. 106 i art. 107 prawo bankowe oraz z uregulowań międzynarodowych:
1. Konwencji Rady Europy z dnia 8 listopada1990 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa.
2. Konwencji Rady Europy z dnia 16 maja 2005 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu.
3. Międzynarodowej konwencji z dnia 9 grudnia 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu.
4. Dyrektywy Nr 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
5. Decyzji ramowej Rady Nr 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz dochodów pochodzących z przestępstwa.
6. Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z dnia 20 grudnia 1988 r.
7. Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • postępowań karnych skarbowych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”.
  • obrony osób oskarżonych o przestępstwo z art.299 kodeksu karnego tzw. prania brudnych pieniędzy zagrożonego karą 8 lat pozbawienia wolności.
  • postępowań karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Pranie brudnych pieniędzy adwokat od prawa karnego” – Jeśli zastanawiasz się czy skorzystać z usług naszej Kancelarii odpowiem, specjalizujemy się w prawie karnym oraz trudnych i skomplikowanych sprawach karnych, naszą pasją jest świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie, a z usług naszej Kancelarii korzystają osoby poszukujące skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej oraz indywidualnego podejścia do powierzonej sprawy.
Dlatego zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii w ramach, której oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Apelacja / Kasacja

Skarga Kasacyjna

Sprawy Karne

Przestępstwa Narkotykowe

Wypadki drogowe

Sprawy Karne Gospodarcze

Wyłudzenie Podatku VAT

Ekstradycja / ENA

Pranie Brudnych Pieniędzy

Zbrodnia Zabójstwa

Podatki

Sprawy Rozwodowe